فرم درخواست همکاری با شرکت بانیان امید

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی:*
لطفا تکمیل نمایید.

نام پدر:*
لطفا تکمیل نمایید.

شماره شناسنامه:*
لطفا تکمیل نمایید.

کد ملی:*
لطفا تکمیل نمایید.

تاریخ تولد:*
لطفا تکمیل نمایید.

تاریخ و محل صدور شناسنامه:*
لطفا تکمیل نمایید.

محل تولد:*
لطفا تکمیل نمایید.

دین (مذهب)‌:*
لطفا تکمیل نمایید.

ملیت:*
لطفا تکمیل نمایید.

وضعیت تأهل:*
لطفا تکمیل نمایید.

آدرس محل سکونت:*
لطفا تکمیل نمایید.

تلفن تماس:*
لطفا تکمیل نمایید.

پست الکترونیک:*
آدرس ایمیل را به درستی وارد نمایید.

سلامت وضعیت روحی و جسمانی:*
لطفا تکمیل نمایید.

مشکل وضعیت روحی و جسمانی خود را توضیح دهید:*
لطفا تکمیل نمایید.

خدمت نظام وظیفه:
Invalid Input

نوع و دلیل معافیت:*
لطفا تکمیل نمایید.

سوابق تحصیلی و آموزشی (به ترتیب آخرین مدرک)

رشته و مدرک تحصیلی 1:*
لطفا تکمیل نمایید.

معدل کل:
لطفا تکمیل نمایید.

تاریخ پایان:
لطفا تکمیل نمایید.

نام موسسه آموزشی:*
لطفا تکمیل نمایید.

شهر - کشور:*
لطفا تکمیل نمایید.


رشته و مدرک تحصیلی 2:*
لطفا تکمیل نمایید.

معدل کل:
لطفا تکمیل نمایید.

تاریخ پایان:
لطفا تکمیل نمایید.

نام موسسه آموزشی:*
لطفا تکمیل نمایید.

شهر - کشور:*
لطفا تکمیل نمایید.

تجربیات شغلی (آخرین شغل و یا مرتبط ترین شغل را وارد بفرمایید)

آیا دارای سابقه کاری هستید؟*
لطفا تکمیل نمایید.

نام سازمان یا شرکت 1:*
لطفا تکمیل نمایید.

سمت / شغل:*
لطفا تکمیل نمایید.

مدت سابقه:*
لطفا تکمیل نمایید.

تاریخ شروع:*
لطفا تکمیل نمایید.

تاریخ پایان:*
لطفا تکمیل نمایید.

آخرین حقوق و مزایا:*
لطفا تکمیل نمایید.

علت ترک خدمت:*
لطفا تکمیل نمایید.


آیا قبلا در این شرکت اشتغال به کار داشته اید؟*
لطفا تکمیل نمایید.

علت قطع رابطه کاری را ذکر کنید:*
لطفا تکمیل نمایید.

آیا دارای سابقه پرداخت حق بیمه هستید؟*
لطفا تکمیل نمایید.

مدت سابقه بیمه:*
لطفا تکمیل نمایید.

شماره بیمه:*
لطفا تکمیل نمایید.

مهارت ها و فعالیت های علمی

میزان آشنایی با زبان انگلیسی:*
لطفا تکمیل نمایید.

آشنایی با زبان دیگر:*
لطفا تکمیل نمایید.

نام زبان:*
لطفا تکمیل نمایید.

میزان آشنایی:*
لطفا تکمیل نمایید.

مهارت های کامپیوتری:*
لطفا تکمیل نمایید.

نام مهارت:*
لطفا تکمیل نمایید.

سابقه انجام فعالیت های علمی:*
لطفا تکمیل نمایید.

فعالیت های علمی انجام شده:*
لطفا تکمیل نمایید.

نحوه همکاری

تمایل به همکاری به صورت:*
لطفا تکمیل نمایید.

ساعات و روزهای همکاری به صورت دقیق:*
لطفا تکمیل نمایید.

شغل مورد درخواست:*
لطفا تکمیل نمایید.

از چه تاریخی میتوانید مشغول به کار شوید:*
لطفا تکمیل نمایید.

چگونگی آشنایی شما با شرکت:*
لطفا تکمیل نمایید.

در صورت نیاز آمادگی دارید برای ماموریت های کوتاه مدت خارجی و یا استانی سفر کنید؟*
لطفا تکمیل نمایید.

در حال حاضر مشغول به کار هستید؟*
لطفا تکمیل نمایید.

در صورت لزوم آیا میتوانید تضمین دهید؟*
لطفا تکمیل نمایید.

حقوق مورد انتظار:*
لطفا تکمیل نمایید.

مبلغ پیشنهادی:*
لطفا تکمیل نمایید.

آپلود فایل رزومه:
Invalid Input

کد امنیتی:*
کد امنیتی:
Refreshکد امنیتی را به درستی وارد نمایید.