نام نمایشگاه

یازدهمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری

مکان

پارک فناوری پردیس

زمان 20 الی 23 اردیبهشت ماه 1401

مجری

شرکت بانیان امید

تلفن مجری

02174501000 (30 خط)

آدرس مجری

تهران، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی ایران، طبقه زیرین سالن 5

ایمیل

secretary@inotex.com

وب سایت

www.inotex.com

 

نمايشگاه هاى بين المللى با گرايشات علمي و فناوري پل ارتباطى بين بازرگانان، فناوران، صنعت گران و محققين کشورهاى گوناگون مى باشند که تنها براى نمايش کالاها و انجام مذاکرات تجارى پيرامون آنها برگزار نمى گردد، بلکه اطلاعات گوناگون در زمينه قيمت هاى رقابتى در سطح جهاني، آخرين استانداردهاى کيفي، آخرين پيشرفت هاى صنعتي، دستاوردهاى پژوهش علمى و ايده هاى اقتصادى - تکنولوژیکی نيز در خلال برگزارى نمايشگاه ها مورد تبادل قرار مى گيرند. در همین راستا با همت پارك فناوري پرديس از سال 1390 نمایشگاه بین المللی نوآوري و فناوري INOTEX با حضور شرکت های بین المللی و با اهداف زیر برگزار گردیده است: سرمایه گذاری: ارتباط سرمایه گذاران داخلی و بین المللی با شرکت ها و استارتاپ ها مشارکت و همکاری: بین شرکت های فناور و استارتاپ های داخلی و بین المللی گفتگو و شبکه سازی: بین فعالان اکوسیستم نوآوری و فناوری نمایشگاه INOTEX تلاش می کند که علاوه بر معرفی فناوری های روز به صنایع بزرگ و متوسط، مشتریان محصولات فناورانه را به تولیدکنندگان آنها متصل کند و همچنین سرمایه گذاران را با فرصت های سرمایه گذاری در طرح های فناورانه یا استارتاپ ها آشنا نماید. اینوتکــس اکنــون بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن رویدادهــای ســال در حــوزه نــوآوری و فنــاوری کشــور شــناخته میشـود و در طـول ایـن سالهــا مـورد اسـتقبال طیـف وسـیعی از مخاطبـان واقـع شـده اسـت. از سال 1400 ناحیه نوآوری پردیس، میزبان اینوتکس بوده و این باعث می شود تا رویداد اینوتکس هرسال تبدیل به یک رویداد فراموش نشدنی برای اکوسیستم نوآوری وفناوری کشور شود. 

پوستر نمایشگاه اینوتکس | شرکت بانیان امید