1. ساخت و اداره اماکن نمایشگاهی

  2. مدیریت و برگزاری نمایشگاه های بین المللی

  3. خدمات غرفه سازی

  4. برگزاری کنفرانس و همایش

  5. مشاوره بازاریابی

  6. تسهیلات مسافرتی و اقامتی

شرکت برنامه ریزی و نمایشگاهی بانیان امید,برگزارکننده نمایشگاه,برگزاری نمایشگاه,برگزارکننده نمایشگاه بین المللی,برگزاری نمایشگاه بین المللی,خدمات نمایشگاهی,خدمات نمایشگاه بین المللی,شرکت برگزارکننده نمایشگاه بانیان امید