برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی صنعت نمایشگاهی (21 خردادماه 1397) در سالن 5 (سالن ملل) محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ایران